PEIPSI RMP OÜ

Raamatupidamisteenused

Meie teenused

All on toodud meie teenused eraldi:

Raamatupidamine:

sisaldab: dokumentide kontroll, registreerimine susteemi, ostu-muugireskontro, palgaarvestus, aruandvad isikud, pohivara arvestus, kaibemaksu arvestus, kuu bilanss ja kasumiaruanne, KMD ja TSD esitamine Maksuametile, aruanded e-mailile.

Raamatupidamisarvestuse taastamine

selle teenuse abil saab ettevote oma ebakorrektselt tehtud raamatupidamisarvestust taastada ja parandada.

Aastaaruande koostamine

majandusaasta aruande koostamine vastavalt raamatupidamise seadusele ja heale tavale, esitame aruande Ariregistrisse.

 • Firma asutamine, registrimuudatused aitame vormistada ariuhingu asutamisel pohikirja ja muud vajalikud dokumendid: vormistada avalduse, koosoleku protokollid jm.
 • Aitame kui ariregistris on vaja teha muudatusi, kui ariuhing soovib muuta oma aadressi, arinime, kapitali suurust, juhatuse koosseisu jm.
 • FIE ja fuusilise isikutele tuludeklaratsiooni taitmine,vajadusel parandamine.

KÜ raamatupidamine

teenused

 • Korteriomandite loikes kuluarvestuse pidamist
 • Makseteatiste valjastamist korteriuhistule, vajadusel postitamist
 • Pankadele KU soovil liikmete makseteatiste edastamist, mis voimaldab KU liikmetel otsekorraldusega maksete tasumise
 • Algdokumentide vormilise vastavuse kontrolli raamatupidamist reguleerivatele oigusaktidele
 • Dokumentide sustematiseeritud sailitamist kuni lepingu loppemiseni
 • Maksude arvestust
 • Palgaarvestust
 • Aruannete koostamist ja esitamist maksuametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses satestatud korrale ja tahtaegadele
 • Informatsiooni andmist majandusnaitajate kohta vastavalt kliendi soovile

OÜ raamatupidamine

teenused:

 • Firmade asutamine
 • Kompleksne raamatupidamine vastavalt kliendi vajadustele ja ettevotte eriparale
 • Käibemaksu arvestus ja deklareerimine maksuametile
 • TSD koostamine ja esitamine maksuametile
 • Raamatupidamisregistrite valjatrukid (kasumiaruanne, vahebilanss, rahavoogude aruanne)
 • Pohivarade arvestus
 • Palgalehe koostamine koos maksude arvestamisega
 • Kindlustatavate isikute nimekirjade koostamine haigekassale, arvele ja arvelt maha votmine
 • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine
 • Vastavalt kliendi soovile teiste aruannete koostamine (finantsanaluus)
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Aastaaruande koostamine ja esitamine

FIE raamatupidamine

teenused

 • raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani valjatootamine
 • algdokumentide kontroll ja tootlemine
 • majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistris
 • maksude arvestus
 • maksuaruandlus (kaibedeklaratsioonide, sotsiaal-, tulumaksu-, tootuskindlustus- ja kohustusliku kogumispensioni maksete deklaratsioonide koostamine ja esitamine)
 • muude aruannete koostamine vastavalt kliendi soovile
 • kasumiaruande ja bilansi koostamine
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • lepingute koostamine
 • müügiarvete koostamine

Väikeettevõtted

Kuna olen vaikefirma ja minu uldkulud on madalad, siis olen oma hindade kujundamisel maksimaalselt paindlik ning arvestan klientide soovide ja voimalustega. Hind korteriuhistule soltub elamu korterite arvust. Andmebaasi avamise, raamatupidamise sise-eeskirjade koostamise eest lisatasu ei voeta. Kuutasu alampiiriks on 25 eurot .

Hinnad

Sõltuvad pakutavate teenuste iseloomust ja toomahust. Raamatupidamisteenuseid iseloomustavad jargmised parameetrid: käive, igakuine ostu-muugiarvete hulk, kasutavate vaaringute hulk, esitatavate aruannete maht ja sagedus, samuti Maksuametiga suhtlemise vajadus, dokumentide liikumise korraldus ja veel moned tegurid, mis soltuvad konkreetsest kliendist.

A- variant:

Raamatupidamisteenuse hinnakujunduse puhul on valitud fikseeritud igakuise hinna ja tunnipohise tasuarvestuse vahel. Enamik kliente soovib igakuiselt fikseeritud hinda, et oma kulusid paremini ette planeerida.
Fikseeritud hinna arvutame valja tunnihinna alusel lepingu solmimisel, vastavalt eeldatavale igakuisele toomahule. Tunnihind on 10 eurot.
Kui tegelik ajakulu teenuse osutamise kaigus vaheneb voi suureneb, vorreldes kokkulepitud hinnaga pusivalt enam kui 20%, lepime kokku uue hinna.

Основами формирования стоимости услуг бухгалтера является:

 • Количество бухгалтерских записей
 • Запись составляется для описания сделки (внесение счёта покупки, банковские операции и т.д.)
 • Дополнительные услуги
 • составление порядка бухгалтерии
 • Представление Клиента в Налоговом департаменте
 • Вычисление оплаты труда
 • Постановление работников на учёт и снятие с учёта в Больничной кассе, передача больничных листов в Больничную кассу
 • Составление отчётов по хозяйственным расходам и коммандировкам подотчётного лица
 • Подготовка выставлямых счетов
 • Подготовка платёжных поручений в банке
 • Составление годового отчёта
 • Прочие дополнительные услуги
Küsi pakkumine

B- variant:

Teenuse hind sõltub sisestatavate dokumentide arvust, dokumentide iseloomust, palga- ja pohivaraarvestuse mahust ja vajaminevast aruandluse hulgast ning tapsustatakse
labiraakimiste kaigus peale kliendi konkreetsete vajaduste valjaselgitamist ja algdokumentidega tutvumist. Labiraakimiste kaigus valjaselgitatud vastastikused oigused ja kohustused fikseeritakse kirjalikus lepingus.

Kannete arv kalendrikuus Hind

Kuni 25

25

26-50

26-50

51-100

51-100

101-150

101-150

151-200

151-200

201-250

201-250

251-300

251-300

301-350

301-350

351-...

kokkuleppel

Algdokumendid on vastavalt raamatupidamisseadusele majandustehingu toimumist tõendavad dokumendid (müügi- ja ostuarved, sularahakviitungid, saatelehed, lepingud, lahetuskulude aruanded, palgalehed, pangamaksed ja laekumised panga valjavotte alusel).
Üldjuhul 1 algdokument = 1 kanne, pangakonto valjavote iga rida = 1 kanne.

Näide 1.Ettevottel on üks töötaja ning iga kuu ligikaudu 50 muugiarvet ja 50 ostuarvet. Igakuine teenustasu ca 100 eurot.
Näide 2.Ettevottel on viis töötajat ning iga kuu ligikaudu 200 müügiarvet ja 200 ostuarvet. Igakuine teenustasu on ca 400 eurot.

Telli

KÜ hinnakiri:

korterite arv hind kuus
kuni 23 korterit

25 euro

24 - 48 korterit

1.15euro/korter

49 - 60 korterit

1.00euro/korter

alates 61 korterist

0.85euro/korter

palgaarvestus

al.2 euro

aastaaruanne

25-65 euro

Üldkoosolekust osavõtt

kokkuleppel

Muudatuste puhul ariregistrile avalduse esitamine

kokkuleppel

Laenu dokumentide vormistamine

kokkuleppel

Lisateenused (mitte klientidele):


Konsultatsioon

10 euro/tund

Administratiivsed teenused

10 euro/tund

Statistikaameti aruande koostamine

65 euro/aruanne

Laoarvestuse pidamine

al. 65 euro/kuu

Muudatused äriregistris

15-50 euro

Aastaaruande koostamine ja esitamine äriregistrisse

65-160 euro/aruanne

Palgaarvestus ja maksude arvestus

2.00euro/ töötaja

Kontakt

Aadress:

Avinurme tee 25,Lohusuu alevik 42001 Ida-Virumaa

Viktoria:

+372 5380 0767

Ljubov:

+372 5372 3637

Laadin