Raamatupidamisteenused

RUS

Büroo asub aadressil

Avinurme tee 25,Lohusuu alevik

42001 Ida-Virumaa

Tel. 5372 3637 Ljubov

Tel.5380 0767 Viktoria

www.peirsirmp.eu

info@peipsirmp.eu

  Teie raamatupidaja on alati kättesaadav

 

Esileht

Hinnad

Kontakt

 
 

Raamatupidamisteenuste hinnad

soltuvad pakutavate teenuste iseloomust ja toomahust. Raamatupidamisteenuseid iseloomustavad jargmised parameetrid: kaive, igakuine ostu-muugiarvete hulk, kasutavate vaaringute hulk, esitatavate aruannete maht ja sagedus, samuti Maksuametiga suhtlemise vajadus, dokumentide liikumise korraldus ja veel moned tegurid, mis soltuvad konkreetsest kliendist. 


A- variant:
Raamatupidamisteenuse hinnakujunduse puhul on valitud fikseeritud igakuise hinna ja tunnipohise tasuarvestuse vahel. Enamik kliente soovib igakuiselt fikseeritud hinda, et oma kulusid paremini ette planeerida.
Fikseeritud hinna arvutame valja tunnihinna alusel lepingu solmimisel, vastavalt eeldatavale igakuisele toomahule. Tunnihind on 10 eurot.
Kui tegelik ajakulu teenuse osutamise kaigus vaheneb voi suureneb, vorreldes kokkulepitud hinnaga pusivalt enam kui 20%, lepime kokku uue hinna.


B-variant:
Teenuse hind soltub sisestatavate dokumentide arvust, dokumentide iseloomust, palga- ja pohivaraarvestuse mahust ja vajaminevast aruandluse hulgast ning tapsustatakse 
labiraakimiste kaigus peale kliendi konkreetsete vajaduste valjaselgitamist ja algdokumentidega tutvumist. Labiraakimiste kaigus valjaselgitatud vastastikused oigused ja kohustused fikseeritakse kirjalikus lepingus.


Kannete arv kalendrikuus

Hind

Kuni 25

           25

26-50

       26-50

51-100

        51-100

101-150

       101-150

151-200

         151-200

201-250

     201-250

251-300

       251-300

301-350

       301-350

351-...

 kokkuleppel


Algdokumendid on vastavalt raamatupidamisseadusele majandustehingu toimumist toendavad dokumendid (muugi- ja ostuarved, sularahakviitungid, saatelehed, lepingud, lahetuskulude aruanded, palgalehed, pangamaksed ja laekumised panga valjavotte alusel).
Uldjuhul 1 algdokument = 1 kanne, pangakonto valjavote iga rida = 1 kanne.

Naide 1. Ettevottel on uks tootaja ning iga kuu ligikaudu 50 muugiarvet ja 50 ostuarvet. Igakuine teenustasu ca 100 eurot.
Naide 2. Ettevottel on viis tootajat ning iga kuu ligikaudu 200 muugiarvet ja 200 ostuarvet. Igakuine teenustasu on ca 400 eurot.

 

OU raamatupidamise taispakett koosneb:
Firmade asutamine 
Kompleksne raamatupidamine vastavalt kliendi vajadustele ja ettevotte eriparale 
Kaibemaksu arvestus ja deklareerimine maksuametile 
TSD koostamine ja esitamine maksuametile 
Raamatupidamisregistrite valjatrukid (kasumiaruanne, vahebilanss, rahavoogude aruanne) 
Pohivarade arvestus 
Palgalehe koostamine koos maksude arvestamisega 
Kindlustatavate isikute nimekirjade koostamine haigekassale, arvele ja arvelt maha votmine 
Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine 
Vastavalt kliendi soovile teiste aruannete koostamine (finantsanaluus) 
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine 
Aastaaruande koostamine ja esitamine

 


FIE raamatupidamise taispakett koosneb:
raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani valjatootamine;
algdokumentide kontroll ja tootlemine;
majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistris;
maksude arvestus;
maksuaruandlus (kaibedeklaratsioonide, sotsiaal-, tulumaksu-, tootuskindlustus- ja kohustusliku kogumispensioni maksete deklaratsioonide koostamine ja esitamine);
muude aruannete koostamine vastavalt kliendi soovile;
kasumiaruande ja bilansi koostamine;
raamatupidamisalased konsultatsioonid;
lepingute koostamine;
muugiarvete koostamine.

 

KU raamatupidamine taispakett koosneb:
Korteriomandite loikes kuluarvestuse pidamist 
Makseteatiste valjastamist korteriuhistule, vajadusel postitamist 
Pankadele KU soovil liikmete makseteatiste edastamist, mis voimaldab KU liikmetel otsekorraldusega maksete tasumise
Algdokumentide vormilise vastavuse kontrolli raamatupidamist reguleerivatele oigusaktidele 
Dokumentide sustematiseeritud sailitamist kuni lepingu loppemiseni 
Maksude arvestust 
Palgaarvestust 
Aruannete koostamist ja esitamist maksuametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses satestatud korrale ja tahtaegadele 
Informatsiooni andmist majandusnaitajate kohta vastavalt kliendi soovile

Hinnad:
Kuna olen vaikefirma ja minu uldkulud on madalad, siis olen oma hindade kujundamisel maksimaalselt paindlik ning arvestan klientide soovide ja voimalustega. Hind korteriuhistule soltub elamu korterite arvust.
Andmebaasi avamise, raamatupidamise sise-eeskirjade koostamise eest lisatasu ei voeta. Kuutasu alampiiriks on 25 eurot.


korterite arv

hind kuus

 

 

kuni 23 korterit

    25 euro

24 - 48 korterit

     1.15euro/korter

49 - 60 korterit

   1.00euro/korter

alates 61 korterist

      0.85euro/korter 

palgaarvestus

      a`2 euro 

aastaaruanne

     25-65 euro

Uldkoosolekust osavott

kokkuleppel

Muudatuste puhul ariregistrile avalduse esitamine

kokkuleppel

Laenu dokumentide vormistamine

kokkuleppel

Lisateenused (mitte klientidele):


Konsultatsioon

10 euro/tund

Administratiivsed teenused

10 euro/tund

Statistikaameti aruande koostamine

65 euro/aruanne

Laoarvestuse pidamine

al. 65 euro/kuu

Muudatused ariregistris

15-50 euro

Aastaaruande koostamine ja esitamine ariregistrisse

65-160 euro/aruanne

Palgaarvestus ja maksude arvestus

2.00euro/ tootaja